Thông báo Lịch học, thi Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản Lớp K2-2022

THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

- Trung tâm tổ chức thi vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần (khi có đủ thí sinh đăng ký để lập phòng thi). - Người học được học, ôn tập, bồi dưỡng kiến thức theo quy định để đảm bảo kiến thức trước khi thi (thời gian ôn tập, bồi dưỡng thực hiện buổi tối theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến).

Thông báo lịch học, thi tin cơ bản K1-2022

Trung tâm tin học Miền núi - Trường Đại học Sư phạm thông báo lịch học và thi lớp ứng dụng CNTT cơ bản K1-2022

Lịch công tác tuần 25 - 3/3/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 25/2 - 3/3/2019 như sau:

Lịch công tác tuần 25 - 31/3/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 25 - 31/3/2019 như sau:

Lịch công tác tuần 15 - 21/4/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 15 - 21/4/2019 như sau:

Lịch công tác tuần 2 - 28/4/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 22 - 28/4/2019 như sau:

Lịch công tác tuần 13 - 19/5/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 13 - 19/5/2019