TRUNG TÂM TIN HỌC MIỀN NÚI 

I. GIỚI THIỆU CHUNG
Trung tâm tin học Miền Núi được thành lập theo Quyết định số 3378/TCCB, ngày 24/12/1991 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là một đơn vị độc lập có tư cách pháp nhân và con dấu riêng trực thuộc Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (tên tiếng Anh: Mien Nui Center for Informatics - MCI).Trung tâm tin học Miền Núi là một đơn vị cơ sở trong mạng lưới giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của cán bộ và nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc và trong cả nước.
Văn phòng: Phòng 207, Nhà A3 trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 20 Đường Lương Ngọc Quyến, Tp Thái Nguyên
Email: mci@tnue.edu.vn
Điện thoại: 0208.3653686
 

II. CHỨC NĂNG
1. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học nói chung cho cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh thành trên cả nước nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục.
2. Thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng tin học cho toàn dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và trường Đại học Sư phạm - ĐHTN giao cho, thuộc hệ thống giáo dục thường xuyên trong lĩnh vực chuyên môn của mình.
 

III. NHIỆM VỤ
1. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tin học cho người học trong và ngoài Trường.
2. Liên kết đào tạo với các tổ chức trong và ngoài nước.
3. Tổ chức và liên kết tổ chức với các đơn vị trong và ngoài nước đánh giá trình độ tin học cho người học.
4. Làm các dịch vụ theo nhu cầu xã hội.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Giáo dục & Đào tạo; trường Đại học Sư phạm - ĐHTN phân công.
 IV. CAM KẾT ĐẦU RA
1. Chuẩn tin học Quốc tế IC3.
2. Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, nâng cao của Bộ Giáo dục & Đào tạo Quy định.
 

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

PGS.TS Bùi Đức Nguyên

Giám Đốc

ĐT: 0914693266

Email: nguyenbd@tnue.edu.vn

2

ThS. Phạm Đức Hậu

P. Giám đốc

ĐT: 0915363226

Email: haupd@tnue.edu.vn

3

TS. Trần Ngọc Hà

P. Giám đốc

ĐT: 0983168400

Email: hatn@tnue.edu

4

ThS. Trần Tú Hoài

Chuyên viên

ĐT: 0963552888 

Email: hoaitt@tnue.edu.vn

5

TS. Nguyễn Văn Trường

Giáo viên

ĐT:  0915016063

Email: truongnv@tnue.edu.vn

6

TS. Ngô Tú Quyên

Giáo viên

ĐT: 0915023306

Email: quyennt@tnue.edu.vn

7

ThS. Đoàn Minh Thái

Giáo viên

ĐT: 0968158818

Email: thaidm@tnue.edu.vn

8

ThS. Lê Bích Liên

Giáo viên

ĐT: 0983444586

Email: lienlb@tnue.edu.vn